fbpx

Ενωμενοι μπορουμε

Το Πρόγραμμά μας

 • ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

Αναθέτουμε την εκπόνηση του ΓΠΣ και του ΣΧΟΟΑΠ για όλη τη γεωγραφική ενότητα της Νάξου και των μικρών Κυκλάδων, ώστε να επιτευχθεί μία ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου και να αποφευχθούν και να μειωθούν οι αισθητές ανισότητες του «Κάτω» με τον «Πάνω δήμο». «Μειώνω τις ανισότητες μεταξύ δύο περιοχών» δεν σημαίνει υποβαθμίζω την μία για να έρθει πιο κοντά στην άλλη, αλλά με συνολικό σχεδιασμό και ενιαίο πλάνο για όλο το νησί και τις μικρές Κυκλάδες θα αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής με αποτέλεσμα να «τρέχουν» με τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης.

Το ενιαίο ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ θα λειτουργεί ως εργαλείο για κάθε πολιτικό σε αυτόν τον τόπο, διότι θα καθορίσει χρήσεις γης, θα βάλει τάξη στον χώρο, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα προβλέψει μεγάλα και μικρά έργα υποδομής, που θα δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, θα προστατεύσει το περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά, θα δώσει ώθηση σε νέες επενδύσεις σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, ώστε η οικονομία του τόπου μας να φτάσει σε επίπεδα υψηλά.

Επεκτείνουμε τα όρια των οικισμών.

Θεσμοθετούμε περιοχές προστασίας κι ελέγχου.

Δημιουργούμε νέους και αναπλάθουμε παλιούς κοινόχρηστους χώρους.

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οφείλει να γίνει ένας σύγχρονος και λειτουργικός Δήμος, παρέχοντας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους συμπολίτες μας καθώς και στους χιλιάδες επισκέπτες των νησιών μας. Το νέο μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης απαιτεί αλλαγή της κουλτούρας και απόκτηση σύγχρονης διοικητικής αντίληψης και γνώσης. Ο νέος τρόπος διακυβέρνησης επιτάσσει την πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου και την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, που θα οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας άμεσα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό, οι υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις εργασίες τους και κυρίως θα είναι υπόλογες για το έργο και την ανταπόκριση τους προς του πολίτες.
Η απεμπλοκή της ηγεσίας και των αιρετών από τη διαχείριση ζητημάτων της καθημερινότητας, που διαμορφώνουν πελατειακές σχέσεις, αυξάνουν το αίσθημα εμπιστοσύνης και δίκαιης μεταχείρισης όλων των πολιτών. Η αιρετή Διοίκηση επιβάλλεται να έχει επιτελικό ρόλο!

…Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που θα οδηγήσει στη στελέχωση των Υπηρεσιών. και διεκδίκηση, με θεσμοθέτηση, της δυνατότητας τοποθέτησης Εκτελεστικού Γραμματέα.

..Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της καθημερινότητας και των ανταποδοτικών υπηρεσιών (καθαριότητα, ύδρευση).

Συνέργειες για την ωρίμανση μελετών και την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας με την Μ.Ο.Δ.Α.Ε.

 • ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  Οι υποδομές αποτελούν το εισιτήριο για τη μελλοντική ανάπτυξη του τόπου μας! Ως νέα δημοτική αρχή οφείλουμε να διασφαλίσουμε την αποδοτικότερη λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών των νησιών μας και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της κοινωνίας για υποδομές και δίκτυα που θα υποστηρίζουν την περαιτέρω και ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου. Σημαντικά έργα υποδομής βρίσκονται ήδη στο στάδιο της υλοποίησης, ενώ αρκετά ακόμα είναι ώριμα και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα.

  Με απαραίτητη προϋπόθεση την προστασία και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας των νησιών, ο μελετημένος στρατηγικός σχεδιασμός μας επιτάσσει την ολοκλήρωση έργων που προάγουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η αναγκαιότητα ασφαλούς και άνετης πρόσβασης επιβάλλει την αναβάθμιση των πυλών εισόδου, προσφέροντας πολλαπλάσια αναπτυξιακή αξία στις τοπικές κοινωνίες και ισόρροπη ανάπτυξη.

  Η ανάπτυξη του αεροδρομίου και η χωροθέτηση νέου λιμένα είναι αναγκαιότητα για νησιά ικανά να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της νέας εποχής, ώστε δημότες και επισκέπτες να απολαμβάνουν μια άριστη ποιότητα ζωής!

  Γι’ αυτό προωθούμε άμεσα την:

Επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης και κατασκευή νέου αεροσταθμού στον αερολιμένα Νάξου.

… Ολοκλήρωση της διαδικασίας χωροθέτησης και κατασκευή νέου, εμπορικού λιμένα.

……Χάραξη και κατασκευή νέων και παρακαμπτήριων οδών.

 • ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής για την αναβάθμιση της παιδείας, που θα προωθεί και υλοποιεί πρωτοπόρες και σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες, αποτελεί αναγκαιότητα για το μέλλον των παιδιών μας. Η αύξηση του μαθητικού δυναμικού καθιστά απαραίτητη την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, τόσο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και για τη δευτεροβάθμια. Η εξεύρεση μεγάλης έκτασης για τη δημιουργία σχολικών κτιρίων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης των μαθητών, είναι επιτακτική.

Μέλημά μας είναι τα σχολικά κτίρια να είναι χώροι ασφαλούς παραμονής και υγιούς ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών μας. Εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και ανταποκρινόμα-στε στην ευθύνη επισκευής και συντήρησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παιδεία, αγκαλιάζουμε τις ανησυχίες και τα όνειρα των παιδιών μας και δημιουργούμε πρότυπα πειραματικά σχολεία!
Τέλος, αναβαθμίζουμε το θεσμό της δια βίου μάθησης. Το δικαίωμα στη μόρφωση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο προασπίζουμε!

….Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων (Βρεφονηπιακός Σταθμός Φιλωτίου, νέο Λύκειο στη Νάξο και 5ο Δημοτικό Σχολείο στη Χώρα).

….Εμπλουτισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, εκσυγχρονισμός σχολικών κτιρίων για την εξοικονόμηση ενέργειας και διαμόρφωση ασφαλέστερων αύλειων χώρων.

.Δημιουργία νέων δομών εκπαίδευσης (Πειραματικό Σχολείο και Εσπερινό ΕΠΑΛ, Εσπερινό Λύκειο και Ανοικτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο).

 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ιστορικοί και πολιτισµικοί πόλοι, ο λαϊκός πολιτισμός, οι παραδοσιακοί οικισμοί των νησιών μας, τα μνημειακά σύνολα, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα ήθη, τα έθιμα, τα τοπικά δρώμενα, η γαστρονομία μας καθώς και ο λαογραφικός πλούτος των νησιών μας αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα για τη Νάξο και τις μικρές Κυκλάδες. Η προστασία και ανάδειξή τους προϋποθέτουν την ανάληψη δράσεων, που θα εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τη διατήρηση της ταυτότητάς τους. Βασικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση κοινωνικών συνεργειών μεγάλου εύρους για την υποβοήθηση κάθε προσπάθειας ανάδειξης και προστασίας των μνημείων, μέσα από δραστηριότητες που προέρχονται από πρωτοπόρες ιδέες. Οφείλουμε να διατηρήσουμε αναλλοίωτη τη µακρόχρονη πολιτιστική πορεία των νησιών μας.

Η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και ανάδειξη της πολιτισμικής και οικολογικής ταυτότητας του νησιού. Στόχος είναι ο φυσικός και πολιτισμικός μας πλούτος να διαφυλαχθεί και να γίνει ακόμα πιο ελκυστικός. Η μεγάλη αυτή πρόκληση για τη δημιουργία μιας σύγχρονης πολιτιστικής περιηγητικής διαδρομής αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τα μνημεία!

Εξασφάλιση και βελτίωση της προσβασιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους, τοποθέτηση και ενίσχυση πληροφοριακών πινακίδων σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Συνέργειες με το Υπουργείο Πολιτισμού και το «Διάζωμα» για την ανάδειξη και την προστασία των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ανακατασκευή δημοτικών κτιρίων και ενοικίαση χώρων για τη λειτουργία πολυχώρων, κέντρων νεότητας και δανειστικής βιβλιοθήκης.

 • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό αποτελεί μια σημαντική επιλογή για έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής. Βασική προτεραιότητά μας αποτελεί η εξασφάλιση της δυνατότητας άθλησης και αναψυχής για όλους τους πολίτες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και η δημιουργία νέων χώρων άθλησης είναι επιτακτική ανάγκη.

Οι συντονισμένες ενέργειές μας στον τομέα του αθλητισμού περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, που ήδη υπάρχουν στον Δήμο μας, και την κατασκευή νέων, ανοικτών και κλειστών χώρων άθλησης της νεολαίας τόσο στη Χώρα, όσο και στην κεντρική Νάξο.

Απώτερος στόχος είναι η παροχή ίσων δυνατοτήτων άθλησης σε όλους τους δημότες μας και η ενίσχυση μορφών αθλητισμού, όπως ο ναυταθλητισμός!

Είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε με κάθε τρόπο στο πλευρό των αθλητικών σωματείων των νησιών μας, καθώς αυτά αποτελούν τον πυρήνα για την ανάπτυξη κάθε αθλητικής δράσης.
Κατασκευή νέων χώρων άθλησης στην Χώρα και στο Φιλώτι (βοηθητικό γήπεδο, κλειστό γυμναστήριο και κολυμβητήριο στη Χώρα και κλειστό γυμναστήριο στο ΕΠΑΛ Φιλωτίου, ολοκλήρωση γηπέδου στις Ρίκες).

..Ανακατασκευή και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα Χαλκείου, Απειράνθου, Κωμιακής, Μονής, Σαγκρίου και Αγίου Αρσενίου).

Ετήσια οικονομική υποστήριξη και ενίσχυση των αθλητικών σωματείων.

 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Για να μπορέσουν τα νησιά μας να ανταποκριθούν στο διαρκώς εξελισσόμενο τουριστικό περιβάλλον και να ενισχύσουν τη θέση τους ως τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών, οφείλουμε να προβούμε στη σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου πλάνου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που θα δίνει ιδιαίτερο βάρος στη διαμόρφωση συνθηκών εξειδίκευσης του τοπικού τουριστικού προϊόντος, με την ενδυνάμωση και ανάπτυξη συγκεκριμένων θεματικών εναλλακτικού τουρισμού, όπως π.χ. ο γαστρονομικός, ο θρησκευτικός, ο αθλητικός, ο συνεδριακός, ο σχολικός και ο περιηγητικός τουρισμός.

Ως πολυνησιακός δήμος, τα νησιά μας διαθέτουν το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών. Ο συνδυασμός του πρωτογενούς τομέα με την μεταποίηση συμπληρώνει πλήρως το τουριστικό προϊόν του τόπου μας. Με την κατάλληλη εκπαίδευση των εμπλεκόμενων με τον τουρισμό, τα νησιά μας μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική και υπεραξία έναντι άλλων προορισμών, γεγονός που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και τόνωση της τοπικής οικονομίας.

2010: 370.000 επισκέπτες
2018: 560.000 επισκέπτες
Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη και ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Αισθητική αναβάθμιση των παραδοσιακών οικισμών με την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ.

Δημιουργία δικτύου αγκυροβολίων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό και στρατηγικό στόχο του δήμου μας. Η ορθολογικότερη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων θα υλοποιηθεί με την πρόληψη παραγωγής οικιακών απορριμμάτων, με την κομποστοποίηση και τη δημιουργία διαφορετικών ρευμάτων στην ανακύκλωση.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων, καθώς και στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με την αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων του οδοφωτισμού.

Επίσης, με ένα επικαιροποιημένο σχέδιο για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων νερού, την αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ύδατος και την εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας νερού, θα εντοπισθούν οι διαρροές, ελαχιστοποιώντας έτσι τις απώλειές του.

Στόχος μας είναι η προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, προκειμένου να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.

…..Ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης, της σύνδεσής τους με τους υφιστάμενους Βιολογικούς Καθαρισμούς και εγκατάσταση νέων μικρών βιολογικών καθαρισμών (ΒΙΟ.ΚΑ.) σε οικισμούς.

…..Επαναχρησιμοποίηση του νερού του Βιολογικού Καθαρισμού της Χώρας.

…..Αναβάθμιση του Χ.Υ.Τ.Α. και μετατροπή του σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.

 • ΠΡΟΝΟΙΑ / ΥΓΕΙΑ

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας διατήρησης της συνοχής του κοινωνικού ιστού. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου ενδυναμώνει την αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που γεννούν η φτώχεια και οι κοινωνικοί αποκλεισμοί. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος θα σταθεί αρωγός στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με χαμηλό εισόδημα, διατηρώντας και εμπλουτίζοντας δράσεις, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο και στελεχώνοντας περαιτέρω τις κοινωνικές δομές του. Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης τους σε αγαθά και υπηρεσίες.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του τομέα υγείας για τα νησιά μας, ο Δήμος θα συνεχίσει με συνέπεια να παρέχει οικονομικά κίνητρα στο ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Νάξου.
….Εξασφάλιση στέγης και φιλοξενίας άπορων συνδημοτών μας, μετά από την επιτυχή διεκδίκηση και τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

….Ενίσχυση των Κοινωνικών δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρο Κοινότητας), συνεργασίες με ιδρύματα και φορείς για τη διεξαγωγή δωρεάν ιατρικών ελέγχων και ενημερωτικών εκδηλώσεων και ενίσχυση του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας.

….Επέκταση του Νοσοκομείου Νάξου και υποστήριξη για τη στελέχωσή του μέσω οικονομικών κινήτρων στους γιατρούς, διεκδικώντας μόνιμο προσωπικό και άμεση λειτουργία των χειρουργείων.

 • ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο πρωτογενής τομέας στη Νάξο κατέχει πρωταρχική θέση τόσο ως τομέας οικονομικής δραστηριότητας, όσο και ως τροφοδότης σειράς προϊόντων ιδιαίτερης διατροφικής αξίας. Με τη δημιουργία των κατάλληλων δομών και υποδομών παρέχονται διευκολύνσεις και εξασφαλίζονται οι συνθήκες άμεσης διάθεσης της παραγωγής αλλά και προώθησης των προϊόντων της ναξιακής γης. Με τη σύνδεση πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να εκτινάξουμε την υπεραξία των προϊόντων μας.
Η συμβολή του Δήμου πρέπει να είναι συνεχής και συστηματική και μπορεί να αφορά στην ενημέρωση και πληροφόρηση, στην εκπαίδευση των αγροτών στη νέα Γεωργική Σχολή, στη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων τοπικών προϊόντων. Υποχρέωση και δέσμευσή μας είναι η διασφάλιση της αγροτικής γης και η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, που θα επιφέρουν ευνοϊκότερο πεδίο δράσης και διευκολύνσεις στους αγροτοκτηνοτρόφους των νησιών μας.
Τέλος, η επεξεργασία και η χρήση του ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς σκοπούς θεωρείται σήμερα η αναγκαία και περιβαλλοντικά σωστή λύση για τον εμπλουτισμό των υδατικών αποθεμάτων των νησιών μας.

…..Εξηλεκτρισμός αγροτικών περιοχών.

…..Χάραξη νέων αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών έργων για τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Καθορισμός χρήσεων γης για τη διασφάλιση των αγροτικών και κτηνοτροφικών μονάδων και οριοθέτηση των λατομικών περιοχών.

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ

Για να μετουσιώσουμε το δυναμικό των νησιών μας και να καταστήσουμε τις νησιωτικές οικονομίες έξυπνες και εύρωστες, οφείλουμε να σκεφτούμε δημιουργικά. Τα «Έξυπνα Νησιά» είναι συστήματα καινοτομίας, που βασίζονται στη σύμπραξη των δημοτικών αρχών με τους φορείς έρευνας και τεχνολογίας, για τη δημιουργία νέων πεδίων και υπηρεσιών, για την ενίσχυση και διάδοση των χρήσιμων πληροφοριών, για την ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και νέων επαγγελμάτων, για τη διεύρυνση των αγορών και για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών των νησιών μέσα από δομές διαχείρισης διαδραστικού χαρακτήρα.

Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε και να μεγιστοποιήσουμε τις συνέργειες μεταξύ καινοτόμων τεχνολογιών στη βάση των αρχών της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας. Ο Δήμος μας θα είναι πιο φιλικός προς την επιχειρηματικότητα και αρωγός στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής για την Επιχειρηματικότητα.

….Υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές του δήμου μας και στα μικρά νησιά μας.

….Δημιουργία Κέντρου Στήριξης της επιχειρηματικότητας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εν δυνάμει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.